ŽENSKÉ KRUHY

Prožijte s námi víkend, kde se můžete cítit sama sebou.

Přijďte posílit své ženství a sebeúctu.

Spolupracovat s druhými ženami. 

Sdílet své ženství, svoji krásu a moudrost.

Načerpat energii a silu v krásné přírodě. 

Příjezd v sobotu ráno v 9hod 24.6.

Začínáme společnou snídaní. Stůl hojnosti - každá Můžeme donést na dtul hojnosti a obdarovat druhé ( koláčky, buchty, ovoce, domácí sirup)


Zakončení v neděli v 17hod. 

Společně rozpravy


Program:

Přednášky a praktická cvičení: Tajemstvi barevVýznam oblékání pro ženy 

Eneagram - prastaré učení o typech osobnosti 

Určení stromového Anděla

Meditace kundalini - meditace , tanec , dýchání 

Bubnování 


Lektorky: Emilie Didi BertovaHana Wito

3 150,00 Kč