AKUPUNKTURA

01.05.2022

Akupunktura jako léčebná metoda je známá již od starověku, i když systém jí dal pravděpodobně až čínský císař - zakladatel - FU SI v období kolem 2 700 př. n. l. Ten také zavedl užívání 9 typů jehel, z nichž některé se používají dosud.
JAK FUNGUJE?

Akupunktura se opírá o teoretické základy čínské medicíny,
z nichž některé se užívají i v rámci výběru produktů Energy
- tedy zejména teorie 5 prvků a teorie jinu a jangu.
Klíčovým slovem je tady QI (čchi). Prvotní substance, která
je v lidském těle vnímána jako energie. Oživuje jej a vytváří podmínky pro nás život. Proudí v drahách, jejichž průběh
je jednak povrchový - s body umožňujícími jejich ovlivnění napichováním, jednak vnitřní. A právě vnitřním průběhem, který ovlivňuje vnitřní orgány a spoustu tkání, se dá vysvětlit celá řada patologických poruch. Jako příklad lze uvést bolesti v krku obvykle vnímané jako angína, které jsou ale bez nálezu bakterií a jež se velmi dobře léčí Renolem proto, že do hrdla vede vnitřní odbočka dráhy ledvin.

Každá dráha má navíc spojnici s tzv. sdruženou dráhou. Tento termín označuje dráhu orgánu patřícího ke stejnému prvku
- například dráhy pro srdce a tenké střevo, nebo játra
a žlučník... Procházejí mezi nimi spojnice a akupunkturista může přepustit energii z jedné dráhy do druhé. Toho se také při terapii hojně využívá.

Ale to ještě není všechno. Do podkoží navíc zasahuje síť drah, tzv. spojnic - vnuků, kterými proudí zejména obranná energie WEIQI (wej-čchi). Tato pak chrání organismus před útokem škodlivin. Vnuci také oživují povrchové oblasti těla a vyživují je, zejména kůži.

Body na akupunkturních drahách jsou místa, ze kterých lze ovlivňovat toky síly. Můžeme ji poslat, kam je třeba, zabrzdit ji nebo také popohnat. Stejně tak můžeme bod požádat,bod BL 23 - SHEN SHU (šen-šu) podporující QI a jang ledvin, čímž zahřeje trávení. A je to!


JAK SE POUŽÍVÁ?

Akupunktura se aplikuje v různých intervalech a jehly
se ponechávají různě dlouhou dobu, dle doporučení akupunkturisty. Ten vybírá nejen body, ale i způsob jejich stimulace. Lze totiž bod utlumit, nabudit, poslat QI do postiženého místa anebo bod otevřít a vypustit z něj nějakou škodlivinu. Někteří lidé se domnívají, že akupunkturní jehla se při terapii něčím napouští - není to v žádném případě pravda! Podle zamýšleného účinku volí terapeut i délku aplikace jehel
a frekvenci jejich napíchnutí.
Existuje 12 řádných drah, které jsou na obou stranách těla, tedy vlastně jde o dvanáct párů drah. Na drahách se uvádí tradičně 365 bodů, ale v současnosti se již potvrdila existence 2 000.
A jak se cítí člověk při akupunktuře? Lidé mají často z jehliček strach, nejvíc po zkušenostech z aplikace injekcí. Jenže akupunktura vyvolává úplně jiné pocity. Podobají se spíše brnění po podráždění "brňavky". Tedy vyzařující brnknutí po dráze. Tento pocit ukazuje, že byla napíchnuta "řeka QI", která proudí v dráze. Některé body jsou citlivější, jiné méně.
Ještě se musím zmínit o existenci mikrosystémů. Jde o místa
na těle, jako například ucho, ploska nohy či dlaň. Na nich se nacházejí oblasti, které odpovídají vnitřním orgánům. Lze z nich ovlivnit patřičný orgán a harmonizovat jej. A to je velmi cenné, protože citlivost plošky v mikrosystému předchází skutečné nemoci minimálně o několik dní.

KONTRAINDIKACE

Akupunktura se nedá používat u pacientů s oslabeným jinem ledvin. Je třeba je nejprve připravit, osvědčené mám užívání Tribulus terrestris nebo Ambrosie. U těhotných žen je důležitá opatrnost, některé body se používat nesmí.

ZÁVĚR

Akupunktura je velmi bezpečná terapie, která nastoluje zdraví a rovnováhu a patří k nejjemnějším způsobům léčby. Ale pozor, nezapomínejme, že jemnost překonává sílu - jak tvrdí staré taoistické rčení.
Závěrem snad už je jen třeba uvést, že akupunkturu by měl provádět člověk, který je s ní velmi dobře obeznámen. Jako každá doopravdy fungující metoda může i akupunktura pacienta rozhodit, není-li provedena správně. aby změnil funkci orgánu. To všechno tato místa dovedou! Terapeut, který jehlu aplikuje, pak přímo ovlivňuje tok QI v pacientově těle.

Akupunktura je naprosto logický systém, který je možné se naučit, není v něm žádná nelogičnost, ani magie. Nicméně abychom porozuměli, jak tato metoda funguje, musíme pochopit, co je QI a jaký má koloběh v těle. A to my

- "Enerdžáci" - dobře víme. Při rozhodování a výběru bodů, které mají znovu nastolit rovnováhu v organismu, si musí akupunkturista umět představit, jakou změnu chce vyvolat
a proč by se měla stát. Například: Pacient má oslabenou slezinu- slinivku a je potřeba ji posílit. Píchne se proto bod, který to umí, třeba ST 36 - ZUSAN LI (cu-san-li), jenž je sice z dráhy žaludku, ale umí to. A k němu se ještě na zahřátí QI sleziny-slinivky přidá