844 Nápoj stříbrného větru

akce podzim

Působení dle tradiční čínské medicíny:


  • Vylučuje horký vítr FENG RE z povrchu těla BIAO
  • Pročišťuje a zprůchodňuje hlavu, oči a hrdlo od větru FENG
  • Vylučuje horký toxin RE DU z povrchu BIAO
  • Vylučuje vlhko SHI

Popis dle tradiční čínské medicíny - "Vítr FENG narušuje normální rovnováhu člověka" praví se ve starých moudrých čínských lékařských knihách. Neznamená to, že máme odmítat vyjít z domu, pokud vidíme, jak se stromy tetelí v něžném vánku, ale znamená to starat se o své tělo tak, aby mu jakýkoli vítr neublížil. Ten je totiž z hlediska čínské medicíny jako hrot oštěpu připravený porušit naši vnitřní rovnováhu. Tento "průnik hrotu" do organismu je jednoduchou zkouškou (ne)odolnosti našeho imunitního systému. Pokud je odolnost slabá, rovnováha se snadno naruší... Naše děravé hranice přejde, aniž by se musel zvláště namáhat.


Rozbor bylin ve směsi - Bylinný nápoj je složen ze 4 čínských bylin: Fang feng je bylina, kdy sám ná­zev již napovídá její účinky - fang znamená "bránit, ochraňovat" a feng znamená "vítr", čili ochraňuje před větrem - odstraňuje vnější škodlivý vítr FENG z povrchu těla BIAO a to jak chladný vítr FENG HAN, tak i horký vítr FENG RE a (viz Legendy psané bylinami). Jeho pálivá chuť a te­plá povaha mu umožňuje rozptylovat vítr FENG a vlhkost SHI, zatímco sladká chuť uvolňuje, takže bylina nepůsobí příliš útočně. To z ní dělá vhodnou bylinu pro vypuzování škodlivého větru FENG, ať už je kombinovaný s chladem HAN nebo horkem RE. Bo he má pálivou chuť, jež roz­ptyluje vítr FENG a chladnou povahu, jež ochlazuje hor­ko RE, tedy ve výsledku vylučuje horký vítr FENG RE z horního ohniště, pročišťuje a zprůchodňuje hlavu, oči a hrdlo při napadení horkým větrem FENG RE. Ye ju hua je aromatická, rozptylující a ochla­zující bylina s působením na horní ohniště, což z ní činí vhodnou bylinu k vyloučení horkého větru FENG RE, stejně tak odstraňuje i horký toxin RE DU. Lian qiao má hořkou a štiplavou chuť a chladnou povahu, čímž je tato bylina předurčena pro vylučování vnějšího horkého větru FENG RE z horního ohniště, současně však také odvádí hor­ko RE dolů, rozptyluje a vytlačuje škodlivost k povrchu - proto dokáže pročišťovat povrch BIAO i nitro LI, tedy vrstvu čchi QI a vrstvu krve XUE. Rovněž vylučuje horký toxin RE DU.


Legendy psané bylinami


Když vítr se vkrádá do těla...


Celý život je v podstatě neustálý boje mezi dobrem a zlem, mezi dobrou (zdárnou a řádnou) energií ZHENG QI a škodlivou energií XIE QI, tedy boj mezi naši přirozenou obranyschopností a škodlivinou, kterou v našem případě představuje zevní vítr FENG. Buď je škodlivý vítr tak silný nebo je naše obranyschopnost (povrchová vrstva obranné energie WEI) tak slabá, že umožní sebemenšímu větru do ní snadno vniknout nebo je škodlivina sice slabá, ale permanentně se plíživě vkrádá do těla, až nakonec 100 × nic umoří i naši obranyschopnost. Často převládá názor, že při pocitu chladu se vždy musí jednat o napadení chladným větrem FENG HAN. Není tomu tak z jednoho prostého důvo­du - napadení jakýmkoliv zevním větrem FENG blokuje obrannou energii WEI v prostoru mezi kůží a svaly, kde tato energie obíhá a současně zahřívá i svaly. V případě její blokády (ne však oslabení) zevním větrem FENG pak obranná energie WEI nemůže dostatečně prohřívat povrch a objevují se výše zmíněné příznaky. V této fázi, kdy škodlivý vítr FENG blokuje proudění povrchové energie WEI v podkoží, je nejvhodnější terapií. Pro vyloučení škodlivého větru FENG je zapotřebí otevřít povrch a odvést škodlivinu z těla ven. Nejvhodnější v tomto případě jsou byliny ostré a na­opak chladné, oproti bylinám při napadení chladem, jež otevírají povrch a vylučují škodlivinu.


Více na: https://www.patentnimedicina.cz/cz/bylinne-produkty/dle-kategorii/caj/844-napoj-stribrneho-vetru

500,00 Kč 480,00 Kč