822 Nápoj z pravého ženšenu

Působení dle tradiční čínské medicíny:


  • Mocně doplňuje nedostatečnou prvopočáteční primární (vrozenou) esenci a energii čchi ledvin SHEN YUAN QI XU
  • Posiluje energii čchi sleziny a plic PI/FEI QI XU
  • Posiluje nedostatečný jin YIN XU (posiluje tělesné tekutiny JIN YE) a utišuje žízeň
  • Uklidňuje ducha SHEN z nedostatku energie čchi a krve QI/XUE XU a navyšuje intelekt
  • Odstraňuje stagnaci jaterní energie čchi GAN QI ZHI, vyrovnává játra GAN a stahuje vzestup jaterního jang GAN YANG SHI, vylučuje vítr jater GAN FENG, projasňuje zrak a utišuje svědění

Popis dle tradiční čínské medicíny - Odedávna je ženšen (čínsky REN SHEN) považován, a to nejen v Číně, za mystický a vpravdě i "nebeský a lidský". Sám jeho název toto značí - REN znamená "člověk, lidský" a SHEN pak zase "esence hvězd nad hlavou". Samotným léčivem je pak kořen, který tvarem připomíná člověka a je tvořený esencí hvězd, proto se někdy ženšenu říká "lidská esence hvězd". Za nejlepší ženšen je považován ten, který roste ve volné přírodě, tzv. planý horský ženšen, jeho zdroje jsou však již prakticky vyčerpány, a proto se pěstuje zahradním způsobem. Roste nejméně 5-7 let a nejkvalitnější je takový ženšen, jehož kořen má nejvíce kořenových vlásečnic. U nás se používá a dováží v naprosté většině tzv. červený (korejský) ženšen, který však organismus dosti zahřívá - na rozdíl od bílého ženšenu, který je obsažen v tomto nápoji, jenž posiluje energii čchi QI XU a současně posiluje i jin YIN XU, tedy i mírně ochlazuje. Proto dále zde bude popisován pouze bílý ženšen. Staré klasické čínské texty popisují jeho účinky kupř. takto: Obhospodařuje doplňování patero úschoven (srdce, plíce, ledviny, játra, slezinu), uklidňuje esenciálního ducha SHEN, ustaluje duše HUN a PO, odstraňuje zbytkovou škodlivou energii čchi XIE QI.
Na vysvětlenou a k pochopení mluvy tradiční čínské medicíny je třeba k výše uvedenému textu starých mistrů uvést, že dle TCM je sice 5 hlavních orgánů (neboli prvků - srdce XIN, ledviny SHEN, játra GAN, plíce FEI a slezina PI), ovšem mluví-li se zde o protékání živoucí energie čchi QI, pak jsou vlastně jedním orgánem, a pokud se pravá energie čchi ZONG QI rozhojní, tak se i všech pět orgánů (prvků) řádně posilňuje a doplňuje! A to právě dělá tu jedinečnou výjimečnost ženšenu - doplňuje nedostatečnou esenciální vrozenou energii čchi YUAN QI, kterou jsme (ne)dostali od předků do vínku. Co se týče ostatních účinků, tak to se vše děje proto, že srdce XIN uchovává emocionálního ducha SHEN, játra GAN uchovávají kreativní duši HUN, plíce FEI uchovávají tělesnou duši PO, ledviny SHEN uchovávají esenci a vůli ZHI a slezina PI uchovává přemítání YI. Jsou-li srdce a ledviny prázdné, pak je esenciální duch SHEN neklidný, jsou-li prázdná játra a plíce, duše HUN a PO nejsou ustálené, je-li srdce prázdné, objevují se palpitace, je-li však srdeční a slezinná energie čchi mocná, pak jsou otvory srdce průchodné, člověk dokáže přemýšlet a jeho poznání je hluboké. Škodlivá energie čchi XIE QI může dlouhodobě přetrvávat a neodcházet, neboť správná (zdárná) energie čchi ZONG QI je slabá a tudíž ji nedokáže vyloučit. Jakmile však dojde k jejímu posílení a doplnění, potom již škodlivá energie čchi XIE QI přirozeně nemůže nadále přebývat. Je to stejné, jako když ušlechtilý člověk září svým jasem (tedy pozitivním charismatem či espritem...), zatímco malý (myšleno zde špatný) člověk se pak i ze své podstaty stáhne.
Zdraví a nemoc je dle TCM výsledkem nekonečného a neustálého boje mezi dobrou (zdárnou) energií ZONG QI a škodlivou energií XIE QI. Pokud je naše správná energie oslabena, i ta sebemenší škodlivina se v nás pak snáze usadí, přetrvává a nesnadno se ji i zbavujeme. A jak praví staří čínští mistři, jen ten pravý (bílý) ženšen umí nejen posílit naši obrannou energii, ale současně s tím i vyloučit přetrvávající škodlivinu!


Legendy psané bylinami


Byl kdys starý lovec, který měl dva syny. Již odmalička je učil, jak ulovit zvěř. Chlapci byli čiperní a jednoho dne se rozhodli, že vyrazí poprvé lovit sami. Otec je však varoval, ať počkají až po zimě, neboť ta může být v horách velmi zrádná a nebezpečná. Oba bratři si však svojí první velkou výpravu za žádnou cenu nechtěli nechat vymluvit.
Počasí bylo zprvu příhodné a tak se bratři těšili, že naloví dost zvěře pro celou vesnici. Dříve však než stihli začít plnit tento bohulibý úkol i své lovecké tlumoky, se neočekávaně z nebe spustil neutuchající příval sněhu. Bratři se ani nenadáli a již jím byli všechny průsmyky z hor zavaleny. Situace se nezlepšila ani o týden později a poté, co snědli všechny zásoby, jejich bezvýchodná situace počala být vpravdě kritickou. V zoufalství sháněli cokoli, co alespoň vzdáleně připomínalo něco k jídlu.
Když už pomalu ztráceli veškerou naději, tak si náhle všiml jeden z bratrů rostliny, která se na první pohled zřetelně lišila od ostatních. Poté co ji s námahou společnými silami vydobyli ze země, s údivem zjistili, že má mohutné kořeny tvarem se podobající rozkročené lidské postavě. Hladově začali jíst tyto prazvláštní kořeny, které k jejich bezmezné radosti byly velmi šťavnaté a chutnaly slastně sladce jen s trochou hořkosti. Nepřestávali v jejich nepřetržité konzumaci po několik následujících dnů a s uspokojením seznali, že se jim vrací síla do žil i do života. S jídlem roste chuť, a protože se také oba mudrlanti domnívali, že na zimu potřebují co největší energetickou zásobu, tak kořeny pojídali v obrovském množství. Náhle se ale jednomu z těchto "zimních lovců" spustil proud krve z nosu a ne a ne přestat. Krev se mu vrátila do normálního koloběhu teprve poté, co oba začali jíst svou jedinou kořennou potravu v přiměřenější míře. Výživné kořeny bratry živily po celou zimu, a když na jaře sníh v průsmycích konečně roztál, zamířili do tepla domova.
Nešťastný otec si po celý čas hořce vyčítal, že své dva jediné syny do hor tak krátce před zimou pustil a všichni lidé z vesnice byli přesvědčeni, že bratry si již dávno do své náruče vzala bílá smrt.
Nikým nečekaný návrat obou zachovale vyhlížejících lovců vzbudil ve vesnici pravý poprask. Avšak otec se celou dobu utěšoval tím, že jím od mládí vedení synové si dokáží v horách sami poradit. Nebylo mu ale jasné, jak se jim povedlo přežít tak dlouho v takových neutěšených podmínkách.
"Jak jste zvládli přečkat drsnou zimu ve vysokých horách?" otázal se zvědavý otec.
"Živili jsme se kořenem jedné rostliny," odvětila jedna z jeho ratolestí.
"A jakpak se jmenovala tato zázračná plodina?" vzkřikl s překvapením, obavami tak dlouho sužovaný muž.
"Nevíme, jaký má přesně název," odpověděl druhý z bratrů, "ale svými kořeny se podobá člověku."
Otec ihned halasně zareagoval: "Ach! Tak to musí být ona 'rostlina tvaru ženy i muže'. Ta pomůže, i když nic jiného už nic nezmůže!"
Ať už u mužů či žen je pravý žen-šen zván též "lidskou esencí hvězd", neboť jeho účinky ani na zemi, ani na nebi nemají obdobu.


Rozbor bylin ve směsi - Nápoj obsahuje kořen pravého bílého ženšenu Ren shen. Chuti je sladké, mírně hořké, povahy vyrovnané a má vztah ke dráze sleziny PI, plic FEI, žaludku WEI, srdci XIN, jater GAN a ledvin SHEN. Největší devizou ženšenu je jeho jedinečná schopnost mocně posilovat a doplňovat chybějící prenatální (vrozenou) energii čchi ledvin YUAN QI XI, kterou dostáváme od svých předků při zplození. Tato prvopočáteční energie YUAN QI nám i pak určuje kvalitu našeho organismu a života vůbec. Posiluje rovněž nedostatečnou energii čchi sleziny a plic PI/FEI QI XU, produkuje nedostatečné tělesné tekutiny YIN JE XU (ze zranění energie čchi a jin QI/YIN XU) a uklidňuje ducha SHEN a navyšuje intelekt.
Druhou bylinou v nápoji, jež vhodně ženšen doplňuje, je Bai ji li (Tribulus terestris - plod zemního kotvičníku). Chuti je hořké a štiplavé, povahy vyrovnané a má vztah hlavně ke dráze jater GAN, dále i k dráze plic FEI, srdce XIN a ledvin SHEN. Dle TCM jeho účinky spočívají ve "vyrovnání jater a stažení stoupajícího jaterního jang GAN YANG SHI", neboť játra GAN mají tendenci se tzv. přehřívat. Další funkcí této byliny je zprůchodnění stagnující energie čchi jater GAN QI ZHI, neboť játra GAN mají tendenci ke stagnaci jaterní energie čchi GAN QI ZHI. Rovněž mocně posiluje a projasňuje zrak, neboť "játra GAN vyživují oči" a v neposlední řadě i "vypuzuje jaterní vítr GAN FENG" při ekzémech a kožních vyrážkách, neboť játra GAN generují tzv. vítr FENG, jenž zapříčiňuje mj.

Více na: https://www.patentnimedicina.cz/cz/bylinne-produkty/dle-kategorii/caj/822-napoj-z-praveho-zensenu1 000,00 Kč